СНП-сервис. обучение трафаретной печати  
 

статьи по трафаретной печати

МОЖЛИВОСТІ І МЕЖІ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ

О. Кривдик

Трафаретний друк відомий багатьма своїми можливостями, однак деколи складається враження, що користуються цими можливостями в Україні далеко не в повну силу.

Найпоширеніші способи використання — візитівки, часами друк на самоклеючих матеріалах, часами на тканинах з невеликою площею задруковування. А деякі з технологій, які приносять набагато вищі прибутки в рекламному бізнесі, не впроваджені взагалі. Наприклад, нам поки що невідомо про фірми, які б могли в Україні друкувати рекламні плакати для щитової реклами. Вже не кажемо про друкування плакатів такого типу, як ото розрекламований нещодавно телебаченням найбільший у світі рекламний плакат, вивішений у Києві на будівлі центрального універмагу. Тому й публікуємо подану нижче статтю, яка намагається дещо розширити трактування трафаретного друку як такого, який має потенційні можливості таки конкурувати з офсетом. У ньому не названо багатьох фірм-виробників і постачальників техніки, матеріалів для різних завдань трафаретного друку (бо таких фірм надто багато для такого матеріалу), однак це і не завдання статті.

У порівнянні з класичними і деякими новими способами друку, можливості яких обмежені вибором формату, задруковуваних матеріалів і товщиною фарбового шару, трафаретний друк наділений перевагами: вибір у широких межах формату, майже необмежені можливості друкувати на різноманітних матеріалах і виробах, плоских і об'ємних форм, широкий інтервал регулювання товщини фарбового шару і відносно дешевий і простий спосіб виготовлення друкарських форм.

Нині трафаретним способом можна задруковувати на півавтоматичному обладнанні формати — 3 х 5 м, автоматичному обладнанні — 1,5 х 2.5 м ; регулюванням товщини фарбового шару в межах 6-60 мкм.
Завдяки можливостям цього способу друку галузі його застосування можна розділити на дві групи: у поліграфії при друкуванні рекламної і пакувальної продукції, де він постійно зазнає конкуренції з боку інших способів друку, і в різних галузях промисловості для художнього оформлення дизайну продукції, де інші способи друку не можуть бути застосовані.

Домінуюче становище трафаретний друк посідає в радіоелектронній: приладобудівній промисловості. Саме тут трафаретний спосіб друкування дав змогу раціонально виготовити першу друковану плату.

Завдяки різноманітним можливостям застосування, простоті і дешевизні виготовлення друкарських форм трафаретний друк широко використовується у цілому світі. У промислово розвинутих країнах в останні роки в результаті появи нових машин, матеріалів і технологій якість трафаретного друку значно зросла. Без проблем друкуються трафаретним способом лінії завтовшки 100 мкм і менше, при оптимальній чіткості контура. Відтворення абсолютної точності розмірів трафаретних друкарських формна відбитках дає можливість стверджувати, що якість цього способу друку рівноцінна класичним способам друку.

Однак варто зауважити, що якість трафаретного друку, яку можна отримати, використовуючи наявні нині матеріали і технолога, не досягається. Розвиток трафаретного друку гальмується традиціями у мисленні і ставленні до можливостей друкарських процесів, а також багатьма факторами, які спричиняють відсутність на ринку деяких потрібних матеріалів і слабкість професійної підготовки, які необхідні для досягнення оптимальної якості друку.

Завдання трафаретного друку на найближче майбутнє полягає у поліпшенні якості друкованої продукції. Світова промисловість, яка постачає на ринок матеріали для трафаретного друку, прагне до подальшого удосконалення їх якості і розширення асортименту для спрощення різних технологічних операцій цього способу друку. Спрощення процесу виготовлення трафаретних друкарських форм шляхом застосування кращих і технологічніших копіювальних матеріалів, недеформуючих і добре сприймаючих копіювальні шари сита-основи, ведуть не лише до покращення якості, але й до раціоналізації всіх процесів трафаретного друку.

Фірма Kallе АG (Німеччина) продає попередньо очутливлені трафаретні форми, які потребують найпростіших операцій для отримання оптимальних результатів. Фірма "Цюріхер Бойтельтух-фабрік" продає металізовані синтетичні сита-основи, наділені підвищеною стійкістю до розтягу, стирання, температури і чудовою адгезією. Крім того, ця фірма спеціалізується у натягу сита-основи на формну рамку площею до 20 кв.м. Використання великогабаритних натяжних верстатів на спеціалізованих підприємствах дає змогу отримати оптимальний натяг сітки, що має вирішальне значення для кількості і якості продукції, виготовленої трафаретним способом друку.

Однак поруч із перевагами трафаретного друку існують і недоліки його. Стосовно економічності трафаретний друк донедавна не міг конкурувати з іншими способами друку. Цей недолік був пов'язаний зі складною проблемою трафаретного друку сушінням відбитків. Використання донедавна трафаретних фарб, які висихали у результаті випаровування розчинників, окислювання, термічних і хімічних реакцій, обмежувало продуктивність трафаретного друку. При аркушевому напівавтоматичному друці і сушінні відбитків продуктивність була 1500 прим./ год, автоматичному 4000 прим. /год.

Якщо порівняти продуктивність трафаретного друку з іншими способами друку (наприклад, із сухим офсетом, продуктивність якого на пластмасовій тарі може становити до 15000 прим./ год), то економічні показники цього друку невигідні.
Технічні й економічні можливості трафаретного друку визначають його
переваги і недоліки. Через низьку продуктивність трафаретний друк можна рентабельне використовувати у тих випадках, коли виявляються його переваги, коли інший спосіб друку не відповідає вимогам і є не економічним.
У наш час проблему швидкого сушіння відбитків розв'язано з впровадженням фарб для технології УФ-сушіння. Враховуючи те, що заходи з охорони навколишнього середовища стають жорсткішими, трафаретний друк через використання фарб на розчинниках опиняється у конфлікті з законом. Використання фарб УФ-сушіння розв'язує цю проблему. Фарби, які висихають під дією УФ-променів, нині успішно впроваджуються в офсетному, високому, глибокому і флексографічному друці. У трафаретному друці фарби УФ-сушіння почали застосовувати ще у 70-х роках для виготовлення друкованих плат (фірма ТоshiЬа). Сучасні трафаретні фарби УФ-сушіння висихають у залежності від товщини фарбового шару (напр., при товщині шару 10—25 мкм. площа 0,5 кв.м) сушиться З—6 с. Найбільшим постачальником на сучасному світовому ринку фарб УФ-сушіння є фірма Коasts-Drukfarben. Переваги використання трафаретних друкарських фарб УФ-сушіння такі:

скорочення часу сушіння і зменшення виробничих площ;

завдяки "холодному" сушінню задруковувана поверхня не нагрівається;

фарби не засихають на друкарській формі навіть протягом кількох днів;

фарби стійкі до стирання, дряпання, різних розчинників;

фарби не забруднюють навколишнє середовище.


Враховуючи те, що фарби для УФ-сушіння вперше було запропоновано для виготовлення друкованих плат, на сучасному ринку у якійсь мірі палітра їх є обмежена.

Використання фарб УФ-сушіння дозволило значно поліпшити продуктивність трафаретного друку і потребує впровадження нових типів машин і нових друкарських форм. Такі машини будуть працювати за ротаційним принципом.

На автоматизованих підприємствах рентабельність трафаретного друку досягається не лише за рахунок спеціалізації, а й підвищенням тиражу. Завдяки порівняно низькому капіталовкладенню і короткому часу підготовки виробництва напівавтоматичний і ручний трафаретний друк має вищу рентабельність при виготовленні малих і середніх тиражів, при частих змінах форматів і зад-руковуваних матеріалів.

У трафаретному друці автоматизація означає: автоматичну подачу задруковуваних матеріалів і виробів у друкарську машину, автоматичний друк і автоматичний вивід задрукованої продукції на транспортер сушильного пристрою.

Під терміном "напівавтоматич-ний трафаретний друк" розуміється процес механічного або автоматичного руху ракеля чи друкарської форми при ручному накладі відбитків на сушильний транспортер.

При усіх способах друку якість друкарської форми має вирішальне значення для кількості і якості продукції. З друкарських форм усіх способів друку лише трафаретна друкарська форма придатна для друку на матеріалах з різною геометрією і структурою поверхні з широкими межами регулювання фарбового шару. Для вибору відповідного типу друкарської форми і режиму друку при виконанні кожного даного замовлення необхідні широкі знання властивостей матеріалів, з яких виготовлена форма, і їх технологічних можливостей.

З усіх компонентів трафаретної друкарської форми — рами, сита-основи і копіювального шару — сито-основа суттєво впливає на можливість відтворення тонких штрихів і растрових крапок. У наш час межі відтворення тонких штрихів при позитивному трафаретному друці — 80 мкм., негативному — 50 мкм.

На основі аналізу сучасного стану трафаретного друку можна зробити висновки:

галузі застосування трафаретного способу друку дуже широкі;

ефективність трафаретного друку визначається не взагалі, а стосовно кожного окремого випадку;

переваги трафаретного друку не в продуктивності, а в можливості друкувати великі формати, майже на всіх матеріалах з різною конфігурацією і структурою поверхні, в широких межах регулювати товщину фарбового шару;

ефективність трафаретного друку виявляється там, де використовують його переваги:

при спеціалізації і застосуванні сучасних машин і матеріалів продуктивність плоского трафаретного друку — 7000 відбитків/годину.


<< Назад